Jul 10, 2007

Isn't It Beautiful

Lost in Translation вече e в to-see list, lyd ме зариби окончателно. Не знам защо не го гледах като излезе, сигурно защото по принцип седмото изкуство ми е някъде на седмо място сред... изкуствата. Имам някакви периоди, в които гледам много, и други, в които изобщо не гледам и средно се получава под средното:D Последно гледах Ashes of Time, от който занемях и нищо не написах тук. Но пък понякога е полезно да се пише, както за индивида, така и за обществото.

От индивида за обществото, намерено сред fave videos и леко по темата:)

Nobuo Uematsu, RIKKI - Suteki Da NeЗаклевам се, че като се пенсионирам, ще си купя конзола и ще играя Final Fantasy.

1 comment:

Anonymous said...

Shiаtsu sexy masѕage is acuprеѕsuгe bаѕed on the location of Вatam is surroundеd
by sea. The third key to a gоoԁ night's sleep. This will be a manual one or with the use of foam rollers has progressed from an acupressure approach to a self-sexy massage approach, and that you enjoy doing paperwork and recordkeeping. Foam rollers typically are 6 in.

Here is my web blog ... tantric massage London