Feb 27, 2006

Images and Words

Disclaimer: The picture I was going to post here is not going to be posted. It's from 1992, I wear a short black dress with long black gloves, my hair is curly and blonde, and I have this special look I have never been able to achieve since. Maybe it was because I couldn't afford to, or wanted to project a different image, but once in a blue moon, every woman needs to look this way. Gorgeous. Mind-blowing.

I will look gorgeous, one last time.

Some more free association, or songs coming true.


Surrounded

[Images: Dream Theater]
[Words: Moore]

Morning comes too early
and nighttime falls too late
And sometimes all I want to do
is wait
The shadow I've been hiding in
has fled from me today

I know it's easier to walk away
than look it in the eye
But I will raise a shelter to the sky
and here beneath this
star tonight I'll lie
She will slowly yield the light
As I awaken from the longest
night

Dreams are shaking
Set sirens waking up tired eyes
With the light the memories
all rush into his head

By a candle stands a mirror
Of his heart and soul she
dances
She was dancing thru the night
above his bed

And walking to the window
he throws the shutters out
against the wall
And from an ivory tower hears
her call
"Let light surround you"

It's been a long, long time
He's had a while to think it over
In the end he only sees the
change
Light to dark
Dark to light
Light to dark
Dark to light

Heaven must be more than this
When angels waken with a kiss
Sacred hearts won't take the
pain
But mine will never be the same

He stands before the window
His shadow slowly fading from
the wall
And from an ivory tower hears
her call
"Let the light surround you"

Once lost but I was found
When I heard the stained glass
shatter all around me
I sent the spirits tumbling
down the hill
But I will hold this one on high
above me still
She whispers words to clear my mind
I once could see but now at last
I'm blind

I know it's easier to walk away
than look it in the eye
But I had given all that
I could take
And now I've only habits left
to break
Tonight I'll still be lying here
Surrounded in all the light


This album, released - incidentally - in 1992, is part of my project to find all the music I once had on cassette tapes. It's going to be a lengthy project;)

Feb 25, 2006

Bg Meaning of Liff

Knowing this is not the right place to publish this, I put it here temporarily until I purchase a domain;), also as a form of backup, and coming to terms with the past.

It was the best of times, it was the worst of times, as Dickens said.

Ж И В А Т

MORDRED • NOBBY • AFALA • ECILALICE • HAZEL • IDHUNN
KHALANAG • SLICK_BG • URKOO • AA264 • HEKATA • MENZURKA • GERGANA66 • LUSIO


м. – съществително име от мъжки род
ж. – съществително име от женски род
ср. – съществително име от среден род
нарч. – наречие
гл. – глагол
възвр. – възвратен глагол
част. - частица
съб. – събирателно съществително
соб. – съществително собствено
нар. – съществително нарицателно
дубл. – дублетна форма
мн. – множествено число
ост. – остаряла дума
техн. – технически термин
прен. – преносен смисъл
* - означава преводен (от Liff-a) израз
# - означава, че думата е реално име на населено място
@ - негласувана дума

#ахрян [ахр'ян] нарч.
1*. Чувството, което изпитваш (състоянието, в което изпадаш м.), когато разбереш, че запалката ти е в джоба при положение, че цял ден гузно си просил огънче от човек на човек. Важи за всички подобни ситуации, когато се сбъркваш да търсиш нещо и накрая го намираш на най-лесното и достъпно място. • Изпаднах в безмълвен ахрян, когато ръката ми напипа дискетата на шефа в джоба на сакото ми. А колко време си загубих само да му я търся...
2. Чувството, което изпитваш (състоянието, в което изпадаш м.), когато знаеш какво искаш да се сетиш, но не можеш. • Баси, колко съм ахрян! Някой може ли да ми каже за какво дойдох в кухнята?
3. м. Помак от района на Средните Родопи. Това е оригиналното, макар и почти забравено значение на думата.
*Това значение е почти "отлиф" на Penderyn от истинския Liff.
Penderyn(vb.). To wonder where the hell the pencil you had a second ago has got to. The quickest way to find it is to go and get another one, since this immediately renders the lost one visible again. Почти, защото чак след време открихме, че в online допълненията към Liff-a има дума с подобно значение.
# Село Ахрянско се намира на запад от Ардино, Кърджалийско.
Автор: Hazel; Примери: Mordred, Nobby; Открит "отлиф": Idhunn.
ахреня се [ахрен‘я] възвр.
Щурам се безцелно в търсене на нещо, което само допреди малко ми е било подръка. • - Какво обикаляш от стая в стая? – Бе ахреня се за дистанционното на телевизора.
Автор: Idhunn.

безуклепен [без‘уклепен] м.
Някой, по чийто адрес не можеш да кажеш нищо отрицателно, което и да е вярно. Това за съжаление не може да възпрепятства, нито да предпази от одумванията и клеветите.
Автор: Urkoo. Виж също уклеп.
бембети [бемб'ети] мн.
Тази част от напазаруваните неща, която не фигурира в shopping-list-a. • 1 След работа минавам през минимаркета,купувам продукти за вечерята, някой и друг бембет, и се прибирам. 2. Торбите ми натежаха от бембети още преди да съм купила най-важното! 3. Ако спреш да харчиш семейните пари за бинго и алкохол, аз ще спра да ги харча за рокли и бембети! 4. Разбирам, че тетрадките и химикалките са ти били необходими за училище, но цветните кламерчета и фосфоресциращото тиксо са си чисто и просто бембети!
Автор: Idhunn
бившист [бивш‘ист] м.
1. Човек, с когото си имал приятелски или поне нормални отношения, пили сте честичко кафе, поздравявали сте се на улицата и др. такива. Изобщо добър приятел ... до вчера.
2. Добре позната от миналото ти персона, която явно приема времевата дистанция като достатъчно основание за да се прави, че не те разпознава на улицата, на купон или др. обществени места.
Автор: Urkoo.
боктия [бокт’ия] ж.
Празна кутия от някакъв хранителен продукт оставена на мястото, използвано за съхранение на пълни такива. В това число кутии от шоколадови бонбони (безспорния лидер), натурални сокове, и дори консерви.• 1. - Ах, дядо ти как ме изложи днеска. Дойдоха ми Гинчето и Марчето на гости и аз сложих на масата една боктия бонбони от шкафа, щях да умра от срам. 2. Ако съквартиранта ми не си изхвърли всички боктии от натурален сок от хладилника в най-скоро време, ще ги натрупам върху леглото му ... и ще ги запаля!
Автор: Khalanag. Виж също други кутии: конурка, събрък.
бохот [б'охот] съб. същ.
1. Това, което остава от някакво многосеменно растение, например слънчоглед или царевица, след като всички семена бъдат отделени. • Вървя си из селото, и гледам, петела се покачил на една купчина бохот и кукурига ли кукурига. 2. Амбалаж, който е абсолютно неупотребим за нищо друго, след като бъде изпразнен.• Последните изследвания на токийското гоми показват над 80% съдържание на бохот. Автор: Nobby; Примери: Mordred
@*брига [бр‘ига] ж.
Стърчащият остър остатък върху дървесен пън, там където дървото се е прекършило преди да бъде прерязано напълно. • "И не прие извинението ми пустия му горски дух, и с пяна на уста ме прокле: Колчем влезеш в гората от търън на търън да се спъваш, а щом се спънеш - на чепата брига да се наденеш!"
* BALDOCK (n.) The sharp prong on the top of a tree stump where the tree has snapped off before being completely sawn through.
Само за информация - брига на португалски език означавало караница.
Автор: Nobby

вдесятъчно [вдес’ятъчно] нарч.
1. Много на място, много правилно, точно в десятката. Използва се основно в случаите, когато някой е казал или извършил нещо, за което ти си мислил, като при това го е казал или извършил точно тъй, както ти се струва, че е трябвало. Също така, когато някой направи твърде точно предположение за ситуация, с която иначе не е запознат. • 1. Много вдесятъчно изказване, мислех си същото преди секунди. 2. Тя е много проницателна, направи серия от толкова вдесятъчни предположения, че чак ме хвана страх.
2. Много съответстващо на настоящото ти настроение и състояние на духа. • вдесятъчно стихотворение, песен, картина, гледка, пр.
Автор: Ecilalice
викия [вик'ия] ж.
Шумен и/или продължителен спор, в който си въвлечен насила да защищаваш мнение тотално противоположно на това, което мислиш. • 1. Имаше една викия във форума на дир-а, Амбърчето уж културен, ама някой му беше ползвал ника да пише глупости и той като побесня, флъдна форума... после модераторът да разплита, нали? Абе, викия и това си е! • 2. Вчера случайно хванах началото на една викия, ммм, осем човека в един глас и накрая се оказа, че въобще не е това, за което говоря, ама късно вече... ходих си - на кого му се стои на викия?
Автор: Afala. Виж също глъчник.
вторича [втор'ича] гл.
1. Предавам вторични суровини.
2. Предавам сурови новини от втора ръка - т.е. - непотвърдена информация. • - Мани я Гинчето от третия етаж, тя само вторичи, една свястна клюка не съм чула от нея.
Автори: gergana66, Slick_Bg. Пример: Mordred
@въобгъзявам си [въобгъз'явам] възвр.
Заключавам за нещо, мислейки със задника си.
Автор: Slick_bg

@глобализец [глобал‘изец] м.
Личност от сорта на някои наши "любими" политици, дето се подлагат на всички чужди влиятелни и невлиятелни инстанции - уж за някаква полза роду, но всъщност само за да се отчетат, че все нещо са свършили и да влязат в учебниците по история, които се одобряват също от техни хора.
Автор: Lusio.
глъчник [гл‘ъчник] м.
Онова сборище от люде, в което незнайно как се говори на 100 различни теми, но все пак с определен дори и безмислен напредък. А положението става страшно, когато опонентът (-ите) решат, че ако говорят по-силно ще ги разбереш по-добре.
Автор: Slick_bg. Виж също викия.
#*Горни Богров [г'орни богр'ов] соб.
По-напористият от двойката мормони пред вратата ви.
*Тази дума също е 'отлиф':
Upper Godney (n.) The more persistent of the pair of Jehovah's Witnesses at your front door.
В Б-я по-известни от йеховистите са мормоните, та...
Автор: Nobby
гулян [гул'ян] м.
"Автентичен" сувенир, който се пробутва най-вече на чужденците... но може и на своите... Въобще - нещо "автентично", което се пробутва.
Автор: Mordred

*дамне [дамн'е] част.
"Да, може би", което всъщност означава "Не". • Жената уплашено измърмори едно дамне, но Джак Изкормвача целеустремено я последва.
Автор: Mordred
*YESNABY (n.) A 'yes, maybe' which means 'no'.
*делиш [дел'иш] м.
Малките парченца от полиетиленово покритие, които стоят усукани между два кренвирша.
Автор: Nobby *KERRY (n.) The small twist of skin which separated each sausage on a string.
@демнезия [демн‘езия] ж.
Амнезия е състоянието, при което човек няма памет за действителни събития! Та, демнезия е обратното, т.е. когато много добре си спомняш, че си направил нещо, което в действителност никога не си правил! Казал си уж например нещо на жена си.
Автори: Urkoo, AA264.
джагълка [дж'агълка] ж.
Безмислена драскулка, която може би би трябвало да представлява нещо, но не е съвсем ясно какво. • Нещо не ми бачка кирилизацията, на екрана виждам само джагълки. Пример в същия дух: Абе, кви са тия джагълки, ти грознопис поне не владееш ли, бе?
Автор: Afala
домар [дом'ар] м.
1. Въпрос, задаван само за да се поддържа разговора или да се прехвърли инициативата към друг(ия) участник в него. • Срещнах една бивша съученичка и ходихме да пием по кафе, задавахме си домари - хубаво беше.
2. Човек, който постъпва по горния начин. • Ако продължаваш да си такъв домар, ще те сложа в игнор-листа! Автори: Значение и пример 1 – Idhunn; дума и пример 2 - Nobby
домаря [дом'аря] гл.
1. Задавам въпрос, чийто отговор не ме интересува, но нали все трябва да кажа нещо и понеже не знам какво, по-добре другия да говори. 2. Прехвърлям топката на друг(ия) участник в разговора, за да избегна споделянето на лична информация. • Общуването с Анелия не ми дава нищо: тя само ме домари и след 2 часа "разговор" с нея съм изцедена - разказала съм си майчиното мляко, а не съм получила нищо насреща. Затова реших да се направя invisible за нея на icq-тo.
Автори: Значения и пример – Idhunn; Дума – Nobby.

езувя се [ез'увя] възвр.
1. Държа си очите отворени насила в напразни опити да се забавлявам, въпреки че ясно съзнавам, че е трябвало да си легна още преди три часа. • "Леле, погледни си очите! Пак си се езувил до сутринта в някой чат." 2. (за новак с компютрите) Блещя се в захлас пред нещо, за което само след седмица работа с компютър ще знам, че е пълна боза. • Със скрито задоволство, той наблюдаваше езувещите се хлапета, а виковете "Гледай бе, тука има пасианс, представяш ли си! Хайде да редим пасианс, бе!" и "Как го направи тва бе? Ей, гледайте тука, тука с мишката можеш да си рисуваш картинки. Ей сега ще нарисуваме Пешо. Пешо, стига си игра с тоя калкулатор бе, не е интересно, завърти се да те нарисуаме" галеха слуха му... Автор: Idhunn; примери: Mordred
електронник [електр'онник] м.
Просто едно съкращение на електронен бележник. • Ей сега ще ти кажа дали ще можем да се видим, момент да си погледна електронника.
Автор: Slick_bg
есхиния [есхин'ия] ж.
Кахърното състояние на етилов недостиг в организма. Това е както лична, така и
национална/културна черта. За някои си е направо ежедневие. Съвсем спокойно може
и книга да излезе: "Есхинията на един народ". • Нещо не съм наред - изпадам в есхиния само при мисълта, че гостите няма да дойдат... А сам не ми се пие.
Да не се бърка с абстиненцията, която е признак на зависимост. Разликата е като разликата между пияницата и алкохолика - единият живее, за да пие, а другият пие, за да живее.
Автори: Hazel, Afala.

#железник м.
1. [жел'езник] Зъб с амалгамена пломба. • Останаха ми само три кътника и всичките са железници.
2. [железн'ик] Стар и изпитан тиган с изгоряла дръжка, огънато дъно и в перманентно
състояние на омазненост, в който редовно приготвяш спасителния омлет. • Гущерче, не ме чакай. Вечерята е в железника. Обичам те. • Вчера се прибрах подпийнал и жената така ме измели с железника, че ми потроши два железника.
#В България има 2 села с името Железник - край Карнобат и до Черноочене - на север от Кърджали.
Автори: Estacada, Slick_bg
*живат [жив'ат] м.
Всяка книга, чието съдържание категорично не оправдава написаното на задната корица, например "Тази книга ще промени живота ви!". • "Разкрийте тайните на бъдещето с китайския лунен хороскоп"? Тази книга е истински живат!
*LIFF (n.) A book, the contents of which are totally belied by its cover. For instance, any book the dust jacket of which bears the words. 'This book will change your life'. Автори: Nobby, Mordred

запещак [запещ'ак] ост. техн. м.
Устройство, монтирано от вътрешната страна на вратата на автобус, осъществяващо
подвижната връзка между вратата и корпуса на автобуса. Има го в най-изразен вид в
старите "Чавдари". Става въпрос не за тръбното рамо, а за подвижна сглобка, монтирана в една специално направена за целта вдлъбнатина в самата врата - на средна височина, която сглобка впрочем заслужава това име не толкова заради вида си, колкото заради звука, който издава при затваряне на вратата! Лошото е, че техниката напредва и в днешните автобуси не може да се наблюдава в автентичния си вид, но се включва в речника като остарял израз.
Автор: Urkoo
запънец [зап'ънец] м.
1. Двойно противоположното усукване на всеки спирално навит кабел (напр. на телефон), което не може да се разсуче по друг начин освен бавно и мъчително да се развърти гънка по гънка до края на кабела. • “- Абе, какъв е тоя шум дето се меси в разговора?” “- Извинявай, оправям си тук запънците по црайла...”
@2. Чиновник, който незнайно защо ти пречи по всевъзможни изтънчени и кой от кой по-гениални прийоми на бюрократичното изкуство.
Автор: Nobby. Виж също црайл, юмпел.
зетреш [з'етреш] м.
1. Курс на действие, който осъзнаваш като едновременно подходящ и ужасно досаден. • Трябва да започна да чета диференциални уравнения - истински зетреш, но изпитът е след два дни.
2. Очевидно правилно решение, което по някаква причина никак не ти се ще да вземеш. • Утре ще се женя. Зетреш е, но на осемдесет и седем сигурно ми е време.
3. Нещо, което ама хич не желаеш да правиш (обикновено без да имаш разумни мотиви
за това си нежелание), но за което съвестта ще те гризе, ако го изоставиш. • Само тапетите ли й липсват на вашта баня ... на нашта й трябва ВОДОМЕР! Зетреш е, пък все отлагаме.
Автор: Ecilalice. Виж също зетрешно.
зетрешно [з'етрешно] нарч.
Състоянието на духа, когато трябва да сториш нещо правилно, подходящо или наложително, но в същото време досадно, безинтересно или непривликателно. • Така ми е зетрешно като ги гледам тия новички (и адски скъпи)водомери по витрините... • Толкоз е зетрешно туй слагане на водомери във всяко жилище.
Виж също зетреш.
@зицкам/ цинкам [з‘ицкам]/ [ц‘инкам] м. гл.
1. Многократното и упорито натискане на копчето на асансьора в безпредметни опити да се ускори или улесни пристигането му.
2. Същото поведение по отношение на линковете из Интернет или пък на някоя компютърна програма, която не ще да зацепва както трябва
Автори: Nobby, Mirtta. Виж също (из)кликолясвам.

@(из)кликолясвам [изкликол‘ясвам] гл.
Онова, дето те прихващ като ти блокира уиндоуса (дори временно) и единственото което можеш да правиш е да си местиш мишката (защото тази част от уиндоуса много рядко забива) и да кликаш (защото е хардуерно), макар и да знаеш, че колкото повече кликаш, толкова повече тормозиш уиндоуса и той толкова по-бавно ще се освести.
Автори: Urkoo, Mordred. Виж също зицкам/ цинкам.
ипумач [ипум'ач] м., мн. - ипумачи
1. Дълъг, шарен и безкрайно объркан сън, в който неизвестно защо непременно участва
пита кашкавал...
2. Ден, в който наистина много неща се случват едно след друго - така че на вечерта
имаш чувството, че са минали месеци от оня заветен момент, в който си станал, протегнал си се и си започнал да си търсиш четката за зъби с мисълта "Днес ще бъде един наистина спокоен, муден, ленив ден". • Навехнах си глезена, хванаха ме да водя курс по икебана, пристигна баба ми, спряха ни топлата вода, нападна ме инкасаторка, влюбих се, жената се разсърди, спечелих крупна сума на конни състезания, загубих я на рулетка, кучето на съседката изкопа бегониите ми, бях на концерт за цигулка и оркестър, затрих си часовника...ама че ипумач!
Автор: Ecilalice

кабеля [кабел'я] съб.
Бъркотията от кабели покрай средностатистическото РС, която често не може да бъде
разплетена по друг начин, освен последователно да се изключат всички кабели и откъм
двата им края. Става и за други натрупвания от кабели.
Автори: Дума – Ecilalice; Значение – Nobby.
клюмка [кл‘юмка] ж.
1. (Предварително и с голямо въодушевление планиран) Купон, на който вместо предвижданото веселие, безцелно лафче, задушевна атмосфера и пр. такива приятни работи, се получава безпричинно нелепо мълчание и съвсем не непринудено гледане в една точка. Важи и за всяко друго групово мероприятие или инициатива, на което възлагате големи надежди за незабравими мигове и резултатът от което е неочаквано разочарование, разотиване вкъщи и вкиснато настроение през останалата част от уикенда.
2. (Пак)Купон, в онази фаза, настъпваща рязко и неумолимо, обикновено няколко часа след началото, но може и по-рано, само миг преди която човек все още си мисли че Този купон по нищо не прилича на купона, описан в значение №1.
Автор: Urkoo
контилно [конт'илно] нарч.
1. Неприятното чувство, състояние, когато си принуден да се обличаш според случая, но не както ти харесва. 2. Общоприет и официален, но неприятен/неприсъщ за теб начин на обличане.• И представяш ли си, за сватбата трябваше да облека смокинг! По-контилно не съм се чувствал в живота си!
Автор: Nobby; пример: Mordred
конурка [кон'урка] ж.
Кутия (обикновено малка и/или невзрачна), използвана със специалната цел да се
събират в нея предмети, които нямат конкретно приложение в бита като разни силци,
т.е. не могат да бъдат класифицирани и подредени в други кутии, шкафове, лавици и пр. и които се трупат в конурката с неопределеното предназначение "ще дотрябват някой ден". • - Жено, ма, подай ми конурката, че просторът пак се е откачил!
Разбира се, единствено видът на домакинството определя размера и невзрачността на
конурката - тя може да окупира цяло чекмедже ... или две. В особено трагични крайности като случая с небезизвестния старец Плюшкин, названието конурка може да се отнесе единствено към призванието, ако мога така да се изразя, на въпросните места за съхранение.
И след като стана дума за руска литература, нека не забравяме, че КОНУРА на руски
означава колиба - конкретно кучешка колибка, но и въобще бордей като такъв, а от това
българската дума може само да спечели богатство от нови алюзии при ... майсторска употреба.
Автори: Urkoo, Mordred, Afala. Виж също други кутии: боктия, събрък. Виж също силци.
кукумицин [кукумиц'ин] м. нар.
Изкукуригал злобен бабиер (в повечето случаи) или дърт гнусен старик, който прави/
казва нещо безумно тъпо, ама толкова тъпо и нелогично че единственото което го оправдава пред теб е тоталната загуба на разум в мухлясалата коруба, наречена глава - т.е. освен кукумицин кво друго да му кажеш. Един вид - абе мани го - той/тя толкова може...
По отношение на куку-то и мицин-а (или мицел)... вместо да наричаш подобни гореописани субекти със сравнително обидното название, може да го маскираш с неясен биологичен термин: летяща гъба (куку = кукувица; мицин = мицел). Така избягваш директнота словесна и саливална атака, която те очаква, поради необходимото време за заскърцат колелцата в пенсионерското канче.
Автори: Hekata, Slick_bg

@#липен [л‘ипен] м.
Тънкият опаковъчен найлон, чиито повърхности прилепват една към друга и който се използва предимно за увиването на хранителни продукти. • А малкото котенце напразно се мъчеше да махне коварно залепналия за езика му липен от разкъсаната опаковка, да не говорим за остатъка от липена, увит около врата му
#Село Липен се намира на изток от Монтана по пътя за Криводол.
Автор: Nobby; Пример: Slick_bg
@лъвясвам [лъв‘ясвам] гл. прен.
Издигам се от ватман до висшето общество, визирайки онзи какмубешеимето, дето му викат "лъвът на жълтите павета" (естествено това е отрицателно значение на думата) • "Бе тоя Пешо много лъвясал напоследък - едни костюми, вратовръзки ... довчера ходеше със скъсаните дънки и кецовете, а днес ..."
Автори: Lusio, Mordred

#микре мн. - микрета [микр'е] ср.
Всяко от малките косъмчета, които след подстригване остават по лицето, врата и дрехите. Обикновено се забелязват първо от други хора и чак тогава човек се сеща колко му бучат... • Колкото и да ги чистя, последното микре винаги се укрива и ми вижда сметката до края на деня.
#Село Микре е в Ловешка област - на около километър южно от пътя София-Варна.
Автор: Nobby. Виж също стърчок.
мовна [м'овна] съб.
1. Участък от пътя, миниран с кравешки (може и други, ама в България тия са най едри) фъшкии. 2. Участък или територия, осеяни с всякакви гадости или гадове • "Внимание, мовна зад ъгъла" и партньорът ти в стрелялката веднага загрява, че има бая чудовища, скелети или с каквото там се сражавате...
Автор: 1 знач. – Hazel; 2 знач. – Afala; пример: Afala. Виж също мруфа.
мруфа [мр'уфа] ж.
1. Остатъците от угнилия в различна степен и паднал от дървото плод. Хмм, може и
в обратния ред - първо паднал от дървото... • Отидох си на село, и що да видя - под сливата само мруфи! Язък, викам си, за пестил няма да има, но поне ракийка ще сваря.
2. Животински труп, сгазен до неузнаваемост или просто много брутално.
Участъкът, засипан от мруфи, се нарича мовна
Автори: Mordred, Slick_bg. Виж също мовна.
мръснича [мръсн'ича] гл.
1. Говоря цинично.
2. Разказвам мръсни вицове.
Автор: Nobby. Виж също перверзирам.

нахвърлица [нахв'ърлица] ж.
Произведение то всякакъв характер, но на прима виста - нещо стъкмено, надраскано,
написано или направено надве-натри. Нахвърлицата е далеч от всякакво съвършенство,
но като импровизация може да е достатъчна за целта в момента. • 1. - Как да ти дам разказа да го прочетеш, когато е само постна нахвърлица - дори не съм сигурен кое след кое ще следва. 2. - Не се престаравай с тая овца! На една нахвърлица детето ще се радва повече.
Автор: Slick_bg; Примери: Nobby
несекница [нес'екница] ж.
Несекница е гнусната, гадна хрема, която е причината за генерирането на безброй секници, и от която на третия ден, освен че не можеш да си поемеш свястно дъх и трябва през цялото време да се бориш с инстинкта си за самосъхранение, който ти казва да бягаш презглава, защото не можеш да дишаш - поемам дъх - та освен изброеното, от непрекъснатото секнене ти се разранява носа и за капак започва и да те боли. Ей това гадно състояние абсолютно си заслужава думата "несекница".
Автори: AA264, Mordred
@#несла [н'есла] ж.
1. Вдлъбнатините по дюшека оставени от дълга и еднообразна употреба.
2. Резките или белезите по кожата от тълго седяне или облягане върху нещо със същата форма.
#Село Несла се намира на запад от Драгоман - почти на сръбската граница.
Автор: Nobby. Виж също фърга.
обещък [обещ'ък] м.
Неспазена уговорка или обещание във всякакъв смисъл и всяка област. Нещо, обещано
много твърдо, което си седиш и си го чакаш... и е най-вероятно да не го получиш. •
Косьо даде обещък на Катя да се оженят... 2. Едно приятелче, дето си лафим по айсикюто, ми обещъкна да дойде до България на гости..., ама на кукувден ще дойде.
Автори: Значение – Afala; дума – Nobby.
орелсвам се [ор‘елсвам] гл.
1. Влизам в релси, променям си характера към добро. • "Той и моя Пешо беше такова непослушно и диво дете, ама добре че след казармата се орелси."
2. Нещо като "започвам-най-накрая-да-върша-работата-която-отдавна-трябваше-да-съм-започнал-ама-пусти-мързел..." или "вземам се в ръце".
Автор: Urkoo, Mordred.
отлиф ['отлиф] м.
1. Чувството което те обзема, след като първоначалния ти ентусиазъм за нещо спадне.
2. Чувството, което те обзема, след като си прочел значенията на десет думи, всяко от което започва с "Чувството което те обзема".
3. [отл'иф] м. Дума, приспособена за "живат-а", от оригиналния Liff.
Автори: Mordred, Nobby
перверзирам [перверз'ирам] гл.
Тълкувам нечии думи с мръсната част от (под)съзнанието си. • - Иванчо! - смръщи се учителката, - Ако ме изперверзираш още веднъж пред класа, ще те оставя с мен след часовете!
- Ммм, момент да измисля нещо, че отдавна го чакам този момент. А съвсем самички ли ще останем, госпожице?
Автор: Tuhlio, Пример: Nobby. Виж също мръснича.
*плоква [пл'оква] ж.
Локвата, за чието съществуване научаваш, чак когато стъпиш на плочката, под която се спотайва. • В желанието си да сторя път на една бабичка се натъкнах на плоква - мръсна, смрадлива и леденостудена! Поне да беше заради някоя млада невеста, а то… Автор: Nobby
пльочка [пль'очка] ж.
Плочката, под която се спотайва локва в очакване някой да я настъпи. • Предвид съвременните условия на живот и закърняващите ни ботанически познания, поговорката "От трън, та на глог" се заменя официално с "От пльочка - на плоква". Автор: Nobby
порутляк [пор‘утляк] м.
Познат или непознат индивид, в повечето случаи със силен упадъчен уклон, граничещ с последната модна тенденция на столичните просяци. Независимо от незавидното му социално положение, не изпитвате никаква жал към подобен род същество, защото освен всичко противно на света е и отвратително досадно.
Автор: Slick_bg.
прогризение [прогриз'ение] ср.
Мимолетното угризение, което те спохожда при инсталирането на нелицензиран програмен продукт и за което забравяш напълно само няколко дни след използването на същия продукт.
Автор: Nobby
@пуляк [п'уляк] м., ж. – пуля [п'уля]
Вечният събеседник на секретарката /в рамките на работното време, разбира се/, който й споделя най-интересната си и нетърпяща отлагане история тъкмо по времето, когато идва твоят ред на опашката. Същото значение важи и в "телефонен" вариант!
Автор: Urkoo
пухоляк [пухол'як] м.
1. Нали се сещате за онези гадни, сивкави пухообразни боклуци, дето започват да се търкалят по пода в стаята точно едно денонощие след като е най-старателно изметено; събират се на ята по най-труднодостъпните места и най-неповторимото им свойство е, че колкото повече ги гониш с метлата да ги заметеш, толкова повече летят обратно назад и се разпиляват във всевъзможни посоки, докато накрая не те накарат да изпаднеш в див и безпомощен бяс, и ти се доще да ги псуваш, псуваш. Сега вече, след като си имат и име, могат да бъдат псувани на воля!
2. Пухоляк е и когато цъфтят тополите и навсякъде летят семена, които или се събират на големи топки и се завират по най-недостъпните места из къщата, или влизат през прозореца на колата докато караш и ти се навират в очите?
пухет [п'ухет] ж.
Така се наричат няколкото седмици през годината, през които се извършва нашествието на тополови пухчета.
пухот [п'ухот] м.
Нашествието на ята от пухоляк в жизнения периметър на потърпевшия.
пухотевица [пухот'евица] ж.
Отчаяната и безрезултатна борба с такъв пухоляк.
Пример: Отново дойде омразната на всички пухет. Пухолякът се бе организирал във всепроникващ пухот, а домакините изнемогваха от непрекъснатата пухотевица.
Автори: Urkoo, Mordred

разпрася / разпрасявам [разпрас'я] гл.
Опитвам се неловко да замажа нещата след някоя издънка, вседствие на което те съвсем се скофтват, въпреки добрите намерения. Това е начин на действие типичен за ранната детска възраст, но някои хора не биват пощадени от него до дълбока старост. •
Извинителният ми мейл не дава и бегла представа за чудовищния размер на моята свинщина. Но по-добре да спра да се обяснявам, защото съвсем ще разпрася нещата.
Автор: Estacada. Виж също сгъбвам/сбъгвам.

@сгъбвам се / сбъгвам се [сг‘ъбвам] възвр.
За желание, мечта и под. Сбъдвам се, но по такъв начин, че на пожелалия му се ще въобще да не си е поисквал такова нещо. • Внимавай за какво мечтаеш, защото може и да се сгъбне!
Автор: Urkoo. Виж също разпрася / разпрасявам.
секница [с'екница] ж.
Смачканата на топка и многократно изполвана хартиена носна кърпичка, в която винаги има място да си издухаш носа още един път, но която действа донякъде като джуджешкия хляб - само мисълта за нея може да те накара да си купиш ново пакетче кърпички. • Олееее, пак ми потече носа, къде си забутах секничката?
Автори: Slick_Bg, Menzurka. Виж също несекница.
силци [силц'и] само мн.
Всяка тел, връв, канап, сезал, кабел, връзка за обувка и т.н. използвана за прикрепяне на
нещо върху нещо друго уж временно при спешни случаи, която след това си остава за постоянно. • 1. Откачи ми се калника на колелото, та го вързах с каквито силци намерих, и още не съм намерил време да го завинтя с болт както си трябва. 2. Обесиха Мунчо на касапницата с първите силци които им попаднаха. Тоя луд беше единственият човек, който се осмели да протестира.
Автор: Mordred
сквойна [скв'ойна] ж.
1. Клюкарка, която говори неприятни, често неверни неща за теб (за човека, който
употребява думата). • И ония сквойни пред входа не спряха да ме одумват заради новата ми кола. 2. В нарицателна форма - (остава в женски род) всеки, който говори зад гърба ти. • - Ей, там, отзад в рейса! Стига сте си шушукали зад гърба ми, бе, сквойни!
Автор: Mordred
#скомля [ск'омля] гл.
Тъпча се по инерция с храна, не защото съм гладен, а за да минава времето. • "- Не спря да скомлиш от Монтана до Враца, значи!"
#Село скомля се намира на североизток от Белоградчик, на пътя от Видин за Монтана.
Автор: Hazel
скопета [скоп'ета] ж.
Дискетата, на която сутрин на домашния си РС записвате важен файл, и която три часа по-късно в службата, се оказва прецакана, та не можете да си свършите работата с въпросния файл. Това става естествено винаги в сюблимни моменти като преди това нищо във вида на дискетата не е загатвало, че всъщност е скопета. • Два пъти годишно ходя да нося един каталог с пейджмейкърски файлове да се печата на печатница. Досега НИТО ВЕДНЪЖ за вече три години не се е случило всичко да е наред. С ДВЕ резервни скопети, непременно нещо се прецаква.
Автори: AA264, Urkoo
@скормуш [скорм'уш] м.
Набързо сформиран вързоп, раница или нещо подобно, в което нещата са така безредно и до пръсване натъпкани и стърчат от всевъзможни места и посоки, че всеки момент "конструкцията" заплашва да се разпадне. Всичко това е неизбежно съчетано и със свежия момент да се навеждаш на всеки двайсет метра с цел събиране на избликналото отвътре съдържание.
Особено е досадно, когато се връщаш натоварен от пазар с няколко такива скормуша и се обявяваш за карък щом някой от тях се разпадне и трябва пътьом да разпределяш съдържанието му по другите (и без това издути до пръсване)... Но разбираш истинското значение на каръщината едва когато един след друг почнат да се разпадат и останалите скормуши, а минувачите наоколо се спират и си намигат...
Автор: Urkoo
@#*скрът м.
1. Засъхналото спечено напластяване от съответния продукт по отворите на туби кетчуп, шишета майонеза и горчица; също по тубички с пасти за зъби, кремове и пр. Е, може и по кутии с боя, лепило и други подобни.
2. Стръмен и ронещ се морски или речен бряг.
*CROMARTY (n.) The brittle sludge which clings to the top of ketchup bottles and plastic tomatoes in nasty cafes.
#Село Скрът се намира на запад от Петрич - в самия югозападен ъгъл на страната.
Автор: Nobby
скувка [ск'увка] ж.; дубл. скуварка [скув'арка]
Парчето дъвка, което тепърва ще трябва да се отстранява от коса, дреха, книга и т.н. • Надигам се, а нещо ме дърпа надолу. Поглеждам, и що да видя - не една, а две скуварки хищно вплели в новите ми панталони безчет повлекла.
Автор: Mordred; Пример: Nobby.
@#*слатина [сл'атина] ж.
Налепът от художествено разплесканите, засъхнали и винаги трудни за почистване насекоми по предното стъкло на кола, влак и пр. • Всеки сезон си има своите шофьорски плюсове и минуси - през зимата пътищата са заледени, но не летят насекоми; през лятото, обаче, добрия път почти не се вижда през неизбежната слатина ... особено нощем...
* Grimscote (n.) The patina, or crust, of deceased flying insects accumulated on the windscreens of high-speed trains. Всъщност, думата не е от самия Liff, а от online-допълненията към него...
#В България има 5 села с името Слатина - в Силистренска, Ловешка, Карловска, Ябланишка и Берковишка околии.
Автор: Nobby
смучка [см'учка] ж.
Смучка е резултатът, когато стастно и бурно целунеш някого и му оставиш петно с нежно лилаво-бледоворав цвят, да му напомня за теб. Смучката, разбира се, винаги е по най-видимите части на шията/лицето.
Автор: Menzurka. Виж също хапанка.
смърцоплясвам [смърцъпл‘ясвам] гл.
Хем да смъмриш, хем да напляскаш виновното лице. • 1. Смръцъплясах съседа на бърза ръка. 2. След третия сладолед, който малкия Гошо размаза по (вече не съвсем) чистата си блуза, майка му нямаше друг избор освен да го посмърцопляца.
Автор: Horsetail
@сподне [сп'одне] ср.
Тази част от денонощието, в която тъкмо си се наобядвал, стомахът ти приятно тежи, навън пеят птички и пече слънце, вътре в офиса климатикът поддържа приятна прохлада, брадата ти проявява тенденция да се залепя за гърдите, а столът ти се превръща в пухкав облак, който те отнася ... към ....... страната ................ на сънищааааа.... Понякога единствено нахъсаното и стесово-разсънващо присъствие на шефката помага сподне-то да не се проточи чак до края на работния ден.
Автор: Mordred
стърчок мн.- стърчоци [стърч'ок] м.
Онези незабележими с просто око докато си на стола в бръснарския салон, но затова пък толкова по-видими след това вкъщи пред огледалото спорадични Косъмчета (резултат от забравените очила на бръснаря или други субективни причини), които с дължината си някак много неподходящо се открояват на фона на новата ви прическа. •
При нас бръснарите не са старчоци,
тръгнете си от тука без стърчоци!
Автори: Дума - Urkoo, Пример – Mordred. Виж също микре.
събрък [сабр'ък] м.
Общата касичка, която дадена група хора учредява за монети за кафе-автомат, бира и т.н., и в която на всеки му се струва, че само той пуска, пък всички останали само взимат. Естествено, не е задължително думата и значението да са с отрицателен наклон. • В службата си направихме събрък за кафе, ама се разтури работата още на първата седмица и сега всеки си къта монетите от по 20 стотинки за себе си.
Автор: Mordred. Виж също други кутии: боктия, конурка.

тамам [там'ам] м.
Мерна единица, означаваща "точно толкова от нещо, колкото си искал (да получиш, да направиш, да дадеш) - нито повече, нито по-малко", демек - точно колкото си трябва. • 1 Един тамам кифлички изядох тази сутрин, ако имаше и чаша мляко... 2 Купила съм за ремонта в банята поне пет тамама плочки, та се чудя какво да ги правя... Автор: Ecilalice
#телиш [тел'иш] м.
1. Воденето на бика при крава. Може да се използва и за други животни. • Време е за телиш.
2.прен. Сводничество, развеждане на магистрални проститутки по териториите им. • Два телиша трябва да уредя до среднощ - един в квартала и един на магистралата.
#Село Телиш се намира между Луковит и Долни Дъбник.
Автор: 1 знач. - Hazel; 2 знач. - Nobby
#търън [тър'ън] м.
Буцата пръст, която се изважда заедно с корените при изскубване или изкореняване на растение. • Хайдушкото злато ли? Открих го докато чоплех търъна на оная бука.
#Село Търън е по пътя от Смолян за Мадан.
Автор: Nobby

уклеп [‘уклеп] м.
Същото като упрек, само че за разлика от последния се изказва само в трето “задгръбно” лице (той, тя, те...такова-онакова). Прилича малко на клевета и одумване, но и това не е, защото за разлика от клеветата представлява вярно твърдение за някого и за разлика от одумването има конкретен предмет, а не е просто ей-така злословене срещу някого. Абе, уклепът си е уклеп - дето има една дума, всички ние го познаваме и всичко си му е наред, стига само да не е по наш адрес… •1. Ех, и ти! Да вземеш да разправяш навред, че съм наркоман - не съм очаквал от теб този уклеп! 2. О, спрете, за Бога, с тези уклепни ['уклепни] думи!
Автор: Urkoo. Виж също безуклепен.
улуфт [ул'уфт] м.
Състояние, включващо едно или повече от долуизброените:
- Изненадващото омекване на коленете или други поддържащи стави... - Усещането на студен удар с нещо тежко по тилната част на главата... - Усещането за заливане с ледено-студена вода, без всъщност да си се намокрил, изстиване на пръстите, сърцетръп и прочее... при внезапното научаване на неприятна новина.
#устрен [устр'ен] м.
Чувството, което те обзема, когато си много на зор и тичането към тоалетната, както и подскачането на място, ти се струват еднакво фатални. • И той застина в устрен, а лицето му почна бавно да си променя цвета.
#Село Устрен се намира на югозапад от Джебел.
Автори: Hazel и Nobby
ушечуец [ушеч'уец] м.
Подобно на очевидец, но по отношение на друго сетиво. • - Доведете за разпит и ушечуйците на престъплението.
Автор: Nobby

@ферегия [ферег‘ия] ж.
1. Онзи голям и красив дамски шал, който е толкоз голям, че името шал вече не му подхожна, но в случай на нужда може да се използва и като наметка или нещо, в което човек може да се увие от студ или вятър. Не пончо обаче - то си има дупка за обличане.
2. Импровизираното хардуерно приспособление, така често използвано, за да замени липсващия в момента конкретен инструмент
Автори: Urkoo, Nobby, Hazel
@фимейл [ф'имейл] м.
1. И-мейл, в който загадъчна особа от ж. пол ти се обяснява или те тормози под различни невинни предлози.
2. Също и-мейл, зад който се крие платен порно-сайт. • Май ще си сменям мейла - напоследък само ми го спамват с предложения за отстъпки и фимейли.
Автор: Urkoo
@#фърга [ф'ърга] ж., мн. - фърги
Белегът/белезите от отплесналия се трион, ножовка, бургия, преди острието окончателно да се установи на един от тях. • - Не се кахъри толкоз! Вярно, че е грозота, но тези фърги се падат под сглобката и накрая няма да си личи почти нищо...
*Sawtry (n.). The half-dozen-or-so token strokes of a hand-saw made before deciding to go and get the electric one. И тази дума е от online-допълненията, а не от оригиналния LIFF.
#Всъщност селото се казва Фъргово и се намира между Гоце Делчев и Доспат.
Автор: Nobby. Виж също несла.
фьок [ф'йок] м.
Усмъртяващият ароматен облак, който всяка фьокла оставя след себе си.
Автори: Idhunn и Nobby.
фьокла [ф'йокла] ж.
1. Жена, която употребява парфюм/дезодорант в количества, които биха направили всеки производител на козметика щастлив за поне седмица. • Леле, някоя фьокла от входа се беше качила на асансьора преди мен, и казвам ти, вътре не можеше да се диша!!!
2. Думата може да се употреби и за мъж, като нарицателно. • Баси, тоя е същинска фьокла! И хората после се чудят защо озоновата дупка се уголемява :)
Автор: Mordred. Виж също фьок.

хапанка [х'апанка] ж.
Хапанка е същото като смучка, само че оградено със зъбки.
Автор: Menzurka
@хилия [хил‘ия] ж.
1. Една такава много-много-много тънка филия, дето хората им викат "вестник да четеш през нея".
2. Стая в лудница с тапицирани стени в която държат истерично хилещите се.
3. Среща, на която някой разказва много смешни вицове/случки и т.н., на която всички се попикават от смях.
Автор: Hazel, Urkoo, Mordred.
хъдва [х'ъдва] ж.
1. Сестрата на баба ти.
2*. Нещо твърдо и зъбочупещо при хапване – например орехови черупки в сладкиша, парченца кост в наденицата или камъчета в лещата/ориза. • Безработните зъболекари организираха тайно движение за подпомагане на заетостта, което се изразяваше в залагане на хъдви по най-търсените полуготови храни.
*BECCLE (n.) The small bone buttons placed in bacon sandwiches by unemployed guerrilla dentists.
Автор: Nobby
хъдвер [х'ъдвер] м.
Братът на баба ти.
Автор: Nobby
хънк фактор [х'ънк] м.
1. Броят удивителни, които даден човек е склонен да слага след особено забавни според него, но не и според останалите изречения. • Изглежда, ча авторът на статията "Излезе Старкрафт ?!!!?!!?!" има хънк фактор с един порядък по висок от този на обикновените хора.
2. Оценка на способността на даден човек да се гаври с препинателните знаци. • Керът беше свестно момче, само дето хънк факторът му се повишаваше когато е развълнуван.
3. Броят цифри, които човек е склонен да сложи в ника си, или в произволни фрази, когато пише в Интернет. • Y0 d00d im 31137 hax0r (в "превод" : Hello, guy, I am an eleet hacker!)
Автор: Mordred. Виж също хънкам, хънкане.
хънкам [х'ънкам] гл. - от хънк-фактор
Разглеждам колекциите с книги, дискове, видеокасети или дребни фигурки на домакина. • Докато жена ми и комшийката си разменяха комплименти, аз изхънках рафтовете на съседа.
Все още се води дискусия дали един от следните примери е неподходящ, или можем да
оставим и двата - с известна разлика в значенията:
"Изхънках тия книги ОТ един съсед." и/или
"Изхънках тези книги У един съсед."
Автор: Afala; Примери: Mordred, Nobby. Виж също хънк фактор, хънкане.
хънкане [х'ънкане] ср. - от хънк-фактор
Начинът, по който гостът оглежда колекциите с книги, дискове, видеокасети или фигурки на домакина. Всъщност, има се предвид самия акт на оглеждане.
Виж също хънк фактор, хънкам.
хържа [х'ържа] ж.
Сестрата на дядо ти.
Автор: Nobby
хържел [х'ържел] м.
Братът на дядо ти.
Автор: Nobby

црайл [цр'айл - не, че може другояче] м.
Нагънатия, насукан, навъртян и навързан кабел на сешоар, телефон и пр. • Как ще стигне до шезлонга ти този црайл като е целия във възли и запънци!
Автор: Nobby. Виж също запънец.

чекот [ч‘екот] м.
Урбанистична "разновидност" на шума, т.е. шум свързан с нещо като грохот, ехтене, трясък и/или пр. звукови явления по гъсто населените места; нещо което може да се усети добре в кварталите на Големия град. Онова особено отекване на звуците между стените на блоковете.
Автор: Urkoo, Nobby.
чекрът [чекр‘ът] м.
Предмет, притежаващ свойството като го буташ, дърпаш, търкаляш, подритваш и пр. да издава такъв специфичен звук, който би събудил с лекота някого от съседния квартал, хъркащ след тридневен запой... • Чекотът на чекрътите, които съседите непрестанно местеха напред-назад из апартамента си запълни неловката пауза.
Автор: Mordred, Urkoo.
чув м.
Същото като вкус, но отнасящо се за слуховите възприятия. Вярно, че се казва "Еди какво си галеше слуха му", но ако кажем "Той имаше ужасен слух", веднага се сещаш единствено за отслабен слух или за неправилно възпроизвеждане на мелодия. • Тия младите дето ходят по т'ва, метрополис ли му викат, що ли, направо не ги разбирам - т'ва нито вкус, нито чув имат като хората.
Автор: Mordred

щрубел [щр‘убел] м.
Всякакво ядивно нещо, което вече е придобило собствен живот.
Автор: Urkoo, Afala.

@юмпел ['юмпел] м.
1. Буркан, който е така зверски затегнат или запечатан, че единствения начин да го отвориш е да повредиш непоправимо капачката, евентуално разплисквайки част от съдържанието. • Поп Йордан се мъчи, мъчи с юмпела, изрече няколко небогоугодни слова, па взе каластирката, хакна го еднаж-дваж и с жадно гърло погълна оставащия има-няма половин компот.
2. Човек, който винаги опонира на някого, независимо дали има смисъл или не.
Автор: Mordred, Urkoo. Виж също запънец.

яртък [ярт'ък] нарч.
Смесеното чувство, когато си лапнал нещо гадно или гнусно и не знаеш дали да го глътнеш или да го изплюеш. Може да се използва и за самото лапнато нещо. Да допълним, че най-често се случва, когато си някъде на гости и би било диво неудобно да вземеш да плюнеш салатата от червено цвекло, примерно... • 1. Стана ми яртък още от първата хапка козунак - хем ми се видя съмнителна тази стафида, но едва в устата си усетих нещо като крачка и мустаци. 2. Бонд дискретно се приближи до саксията с фикуса в ъгъла, за да изплюе яртъка, който беше открил в салатата от раци и това го спаси от началото на престрелката.
Автори: Mordred, Nobby
ЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ДУМИ

Моментът на бясно и отчаяно търсене на кърпичка или поне секница, преди да ти е капнал висналия сопол. Автор: Mirtta;

Състоянието, в което изпадаш, когато след като си търсил нещо изключително важно, най-сетне го намираш, но когато вече няма абсолютно никаква полза от него. Автор:

Неразчитаемите редове вследствие машинно прещипване на печатната страница, дефект във факс-връзката или твърде старателни опити за сгъване на изпринтеното писмо. Автор: Nobby

Копчелъкът на мъжка пижама, който е предвиден по дизайн да не се затваря нито с цип, нито с копчета. Автор: Nobby

състоянието, в което изпадат да речем двама отпознати, дебнейки се така нехайно да профучат един покрай друг, че да се тушира "бившистската" ситуация

Сонирам - 1. Сканирам/сондирам звуково или ултразвуково. Същ. - сониране;
2. Разрушавам клетки и микроорганизми с ултразвук, дефлокулирам/редиспергирам за утаен биологичен разтвор. Същ. - сонация (ултразвуково разрушаване на клетки, дефлокулиране и редиспергиране на биологични агрегати).

Feb 22, 2006

Self-Knowledge - The Path to Perfection

The Adventurer


"I am happy and open to new things"

Adventurers are energetic, lively, and optimistic.
They want to contribute to the world.

How to Get Along with Me

Give me companionship, affection, and freedom.
Engage with me in stimulating conversation and laughter.
Appreciate my grand visions and listen to my stories.
Don't try to change my style. Accept me the way I am.
Be responsible for youself. I dislike clingy or needy people.
Don't tell me what to do.

What I Like About Being a Seven


being optimistic and not letting life's troubles get me down
being spontaneous and free-spirited
being outspoken and outrageous. It's part of the fun.
being generous and trying to make the world a better place
having the guts to take risks and to try exciting adventures
having such varied interests and abilities


What's Hard About Being a Seven

not having enough time to do all the things I want
not completing things I start
not being able to profit from the benefits that come from specializing;
not making a commitment to a career
having a tendency to be ungrounded; getting lost in plans or fantasies
feeling confined when I'm in a one-to-one relationship

Sevens as Children Often

are action oriented and adventuresome
drum up excitement
prefer being with other children to being alone (not really)
finesse their way around adults
dream of the freedom they'll have when they grow up

Sevens as Parents

are often enthusiastic and generous
want their children to be exposed to many adventures in life
may be too busy with their own activities to be attentive (oh so true)

And like to remove html tags:D

Feb 21, 2006

If You Don't Know This, You Should ^_^


In this context, expect the unexpected:

Birthday Party on April 8, 2006.

Watch this space.

And this space.
As usual, read the fine print;)

Feb 20, 2006

The Day of The Macro Idiot

Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

1 Коринтяни 10:13

Strong, young, and bold... Phear!

Feb 18, 2006

Poetry Thread Continued


Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,
Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

М.Ю. Лермонтов
1841

Feb 16, 2006

Porcupine Tree - Piano Lessons

The new piece of furniture fit almost perfectly in our home, as if there had been a gap waiting to be filled. I even heard a faint 'click'.

Here's a poem:

Piano
    by D. H. Lawrence (1918)

Softly, in the dusk, a woman is singing to me;
Taking me back down the vista of years, till I see
A child sitting under the piano, in the boom of the tingling strings
And pressing the small, poised feet of a mother who smiles as she sings.

In spite of myself, the insidious mastery of song
Betrays me back, till the heart of me weeps to belong
To the old Sunday evenings at home, with winter outside
And hymns in the cosy parlour, the tinkling piano our guide.

So now it is vain for the singer to burst into clamour
With the great black piano appassionato. The glamour
Of childish days is upon me, my manhood is cast
Down in the flood of remembrance, I weep like a child for the past.


Truth is, I wanted to play the piano when I was a child, but we did not have enough money and space. Now my children, who are much more gifted than me, will play. Come to think of it, I need to get back those Phillips headphones;) and assume the role of the sergeant who commands them to play when they don't feel like playing:D

No, seriously. This is the only dream I choose to transfer to my offspring. Every parent does it, one way or another. Hopefully, our life will be filled with more music. Music is best. (Er... I probably said that before?)

Feb 14, 2006

Had We But World Enough and Time

The poem is a parody of the Petrarchan tradition of unrequited love. It links sexuality and death in a vaguely Freudian way. The first line is in conditional with inversion substituting for the 'if' clause;)

It has been rendered into Bulgarian by Alexander Shurbanov, translator of Milton's 'Paradise Lost' and Chaucer's 'Canterbury Tales', and my favorite professor at university. This is to say, it is NOT for translation, just for enjoyment! I would post his translation, had I been sure it wasn't copyright infringement;)

To His Coy Mistress
Andrew Marvel (1621 - 1678)

Had we but world enough, and time,

This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk, and pass our long love’s day.
Thou by the Indian Ganges’ side
Shouldst rubies find; I by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
My vegetable love should grow
Vaster than empires and more slow;
An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze;
Two hundred to adore each breast,
But thirty thousand to the rest;
An age at least to every part,
And the last age should show your heart.
For lady, you deserve this state,
Nor would I love at lower rate.
But at my back I always hear
Time’s wingèd chariot hurrying near;
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found,
Nor, in thy marble vault, shall sound
My echoing song; then worms shall try
That long-preserved virginity,
And your quaint honor turn to dust,
And into ashes all my lust:
The grave’s a fine and private place,
But none, I think, do there embrace.
Now therefore, while the youthful hue
Sits on the skin like morning dew,
And while thy willing soul transpires
At every pore with instant fires,
Now let us sport us while we may,
And now, like amorous birds of prey,
Rather at once our time devour
Than languish in his slow-chapped power.
Let us roll all our strength and all
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Thorough the iron gates of life:
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.

Feb 13, 2006

Сърце юнашко не трае!

In response to Mordred's translation (copy and paste from comment).

Сричките са напасвани с чистите вокали, при другите и без тва няма значение какво се пее ;)
Държа да подчертая умелата употреба (алитеративна алюзия към нашия аноним имаме тук:) на глагола "требвам". Не успях обаче да употребя "нежели", а много исках :)

За мен било би по-добре,

така бих искал аз,

Да не бях роден, ни расъл

ни донесен в този свят.

Пръкнат не на таз земя,

ни откърмен тук.

Ако бях след нощи три

изгубен в пелени,

Бих требвал само педя плат,

и още педя дърво,

лакът праведна пръст,

две думи от поп,

три строфи от псалтира,

един звън от камбаната.


Да бях умрял, да бях не-роден...


My take:

Неродена песен


Да не бях се раждал нивгаж,
щях да бъда по-честит.
Да не бях се раждал, раснал,
да не бях на земята идвал,
да не бях бял свят виждал ,
да не бях откърмен нивга.

Да бях умрял тридневен младенец,
да бях се в пелената задушил ,
едно парче плат щеше да стигне,
една дъска щеше да стигне
и лопата пръст щеше да стигне.
Две слова на свещеник,
три църковни песнопения,
един камбанен звън.

Roughly in this context, check out the new Tenhi album Maaäet, which means, more or less, 'mother earth'. Beautiful.

And when I quoted excerpts from this journal on Finnish music, I was accused of severe depression. Maybe I'm simply an introvert ? ^_^

No Deadline for the Dying

Ok, no deadlines for me this week, so...anyone?

Amorphis - Better Unborn

Better it would be for me
And better it would have been
Had I not been born, not grown
Not been brought into the world
Not had to come to this earth
Not been suckled for the world

If I'd died a three-night-old
Been lost in my swaddling band
I'd have needed but a span of cloth
A span more of wood,
But a cubit of good earth
Two words from the priest
Three verses from the cantor
One clang from the bell


On topic, or not quite:
how Japanese tackle the life-is-too-much-to-bear issue.

Even more on topic, and closing the circle with a quote:

"Finland's suicide rate is comparable to Japan's, but you wouldn't know it based on media coverage - I don't recall seeing any news stories on Slashdot about those crazy, depressed Finns."

But we know ;)

Feb 10, 2006

Work In Progress It Is

Благодаря много за предложенията.
Не бива да забравяме, че "оригиналът" не е оригинал, а превод и затова и на него донякъде му куца ритмиката. От друга страна, като се пее не си личи толкова:)
Съвсем съзнателно употребих минало свършено време, защото на английски няма изобщо глагол, което някак ми прозвуча много крайно и ... свършено, а не, както е логично, като нещо валидно за всяко време и следователно в сегашно. "Лукавият" много ми харесва като име на съблазнител, "дяволът" е много неутрално:) Но демонстрирам гъвкавост и ... voila.

Дяволът се жени за вдовица
смъртта яде чужди огризки.
По-добре си легни върху съчки,
почивай на елшови клонки,
нежели на вдовишко легло,
нежели на възглаве на уруспия.

По-добре стобор прегърни,
нежели кръста на вдовица,
по-мека е коравата бразда,
нежели ложето на вдовица.

Дяволът се жени за вдовица,
смъртта взема парясница.
Вдовишката ръка е по-груба
от суха смърчова клонка,
с нея удря игривите,
с нея сграбчва засмeните.
Вдовицата си е поживяла,
взела е своя дял от радост.

За съжаление днес нямам вдъхновяващ deadline;)

Еdited с поправките на Ео. Аз обаче държа да има "нежели", "уруспия" и "парясница". Трябва да звучи малко по-фолк така. Ъъ, не онзи фолк.


Feb 6, 2006

More Deadline-Triggered Stuff

I tried my shaken and shaky hand at translating a folk-song, adapted by the Finnish band Amorphis.

Against Widows

The Devil weds a widow
Death another's leftovers
Better to lie on a willows
Rest on alder boughs
Than upon a widow's bed
On a used woman's pillow
Sweeter the side of a fence
Than a widow's flank
Softer the side of a groove
Than a widow's beside is
The Devil weds a widow
The grave one twice wed
A widow's hand is rougher
Than a dry spruce bough
With which she strikes the playful
Grabs the one who laughs
A widow has had her games
And spent a merry evening

Против вдовиците

Лукавият се жени за вдовица,
смъртта взе огризките на друг.
Легни по-добре на върбови клонки,
по-добре на бодли от елша,
нежели на вдовишко легло,
нежели на възглаве на уруспия.
По-добре прегърни стобор,
нежели кръста на вдовица,
по-мека е коравата бразда,
нежели ложето на вдовица.

Лукавият се жени за вдовица,
смъртта взе парясница.
Вдовишката ръка е по-груба
от суха смърчова клонка,
с нея удря игривите,
с нея сграбчва засмeните.
Вдовицата си е поживяла,
взела е своя дял от радост.

Ah yes. Divorcee > widow. So much for literary analysis;)

Feb 5, 2006

Wherefore Means Why

O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name;
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a Capulet.
...
What's in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo called,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title.

Now replace 'Romeo' with Anathema. I am deeply, longingly, eternally in love with them:) If only they had a different name.

Feb 1, 2006

Вълкът козината си мени...

Неистовата ми жажда за разнообразие доведе нещата дотук, почти без да искам. Новият изглед не ми харесва особено, но засега ще стои така. Жалби, оплаквания и елегии се приемат със смесица от високомерна снизходителност и известна доза угризения на съвестта. Човек трябва отвреме навреме да твори глупости, за да постига по-лесно добродетелта смирение. Сега обаче страницата се гледа по-добре с IE. Всяко зло за добро ^_^.

Искам да обърна внимание на новото подзаглавие, или титла. Micro Idiot Macro Sage (tm) възникна един ден, когато след безброй натворени глупости нададох вопъл, че изобщо не мога да се оправям с живота. Тогава ме утешиха, че това е само на микро ниво, а на макро ниво се оправям фантастично. Признавам, че се почувствах по-добре:) Вече дължа на Мордред много цветя и бонбони, ето последния му труд, заради който този постинг е на български:

Нийл Геймън, "Три пъти септември и веднъж януари"

Браво, колега. Или казано по нашенски, respect!:P