Dec 4, 2007

Maastricht Criteria For Dummies

Критериите за влизане на България в еврозоната, for dummies:

1. Инфлация - не повече от 1.5% по-висока от средната за трите страни с най-ниска инфлация в ЕС. Към май тази година това е 3%.

2. Финанси - Съотношението бюджетен дефицит/БВП не може да надвишава 3%.
Съотношението държавен дълг/БВП не може да надвишава 60%.

3.Валутен курс - минимум две години членство в Европейския валутен механизъм, за който срок валутата не трябва да се е обезценявала.

4. Дългосрочни лихвени нива - максимум 2 процентни пункта над средното за трите най-стабилни страни-членки.

Ето малко остаряла информация (с таблици!) от Министерството на икономиката и енергетиката.

Там се твърди, че изпълняваме всички критерии, освен инфлационния. Всъщност ние още не членуваме в Европейския валутен механизъм и изобщо няма да повдигам темата за валутния борд, фиксирания курс на лева и така нататък:) Ето една презентация на ING на тема "България през 2014 г.", сравняваща между другото България и Аржентина.

Още интересно инфо за финансовите показатели в ЕС. Годишната инфлация засега е най-висока при нас - 11%.

2 comments:

alvin said...

Спомням си, че за Гърция ЕС направи реверанс, те имаха някакви проблеми с критериите.

А ние с тая инфлация намаме шанс. 3 кинта за олио, това е повече от екстремно :)

hazel said...

@ alvin

Прочети за европейския валутен механизъм (ЕRM 2). Много интересно четиво. Също така се е предвиждало влизането ни в него до края на тази година и 2009 в еврозоната, това в едни по-добри времена на по-евтино олио;)

(Като няма олио, ще ядем зехтин! Брр. Мразя зехтин:)