Nov 1, 2007

Autumn in BulgariaИма много хубави снимки, а фоновата музика пак е "Исихия". Вика му се синестезия:)

1 comment:

mlakni said...

Страхотно!