May 18, 2008

The Hour of Need

How long wilt thou forget me, O LORD? for ever?

How long wilt thou hide thy face from me?

How long shall I take counsel in my soul,

having sorrow in my heart daily?

How long shall mine enemy be exalted over me?

Consider and hear me, O LORD my God:

lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;

lest mine enemy say, I have prevailed against him;

and those that trouble me rejoice when I am moved.

But I have trusted in thy mercy;

my heart shall rejoice in thy salvation.

I will sing unto the LORD,

because he hath dealt bountifully with me.Докога, Господи, ще ме забравяш докрай, докога ще скриваш лицето Си от мене?
3. Докога ще измислям кроежи в душата си, и ще скърбя в сърцето си денем (и нощем)? Докога врагът ми ще се издига над мене?
4. Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен;
5. да не каже врагът ми: "надвих му". Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя.
6. Аз пък се уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе; ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал

Давид, Псалм 12 (13)

No comments: