May 4, 2008

Are You There

И създаде Бог... звездите;
и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,
да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина
Битие 1:16-18

през прозореца
звездите не се смеят -
просто кълба газ

...

No comments: