Aug 18, 2007

Criticker - Movie Recommendations

Не мога да повярвам, че имам категория movies в блога! Филми гледам само по изключение - ходя на кино един път в месеца, често само заради компанията, не гледам телевизия, имам десетина филма на харда, половината от които с китайци в главните роли. Изобщо, аз съм един "киноилитерат":) Обаче!

Criticker
e сайт за социализиране чрез препоръки на филми, подобен на last.fm - впрочем преди време имах точно такава идея, но не я продадох на правилните хора;) След регистрация се дават рейтинги от 1 до 100 и се намират хора с подобни вкусове (TCI - Taste Compatibility Index). Да видим какви съседи ще имам там. За протокола, следващият филм от харда ми е Fallen Angels, а на кино не знам кога ще се замъкна, предвид, че основните хора, с които ходех, сега са затворени вкъщи с бебе:D Надявам се поне Stardust да гледаме заедно.

Приемам препоръки за филми, въпреки сайта. И да, music is best.

No comments: