Jan 15, 2007

Nature vs Nurture

Природата е мъдра. Тя е предвидила много неща, но не и съвременната индустрия на масовата реклама и пропаганда.

Тази статия е за влиянието на рекламата върху децата. И не само:)

No comments: