Jun 13, 2006

Not A Sprite Commercial

Момиче, малък дяволо,
не ми минавай през двори,
не ми създавай кахъри.
Че малко ли са моите,
къде да дяна твоите.
- Байно ле, бачо Иване,
и туй ли да те науча.
Вземя ги мойте и твойте,
тури ги в шити джобове,
преори ниви бащини.
Посей ги мойте и твойте,
ако поникне босилек,
ний двама ще се вземеме,
ако поникне коприва,
ний двама ще се разделим.


No comments: