Oct 30, 2011

Ghost in Dreamland

Първи ден в Люкс без деца. След известно количество драми се оказа, че планината няма да ходи при Мохамед, но човек не бива да е максималист. Вчера напазарувахме в местния мол с гостенката от България, аз си купих и чаши за вино. Бях си донесла чаши за бира, естествено, но трябва да се работи в посока социализиране на няколко фронта. Тук е винарски регион.

Сутринта установихме, че беше валяло, но това не спря плановете за туризъм в близката гора. (Наистина е много близка, на 5-6 спирки с градския транспорт.) Преди това отскочих до катедралата "Нотр Дам", но, понеже бяха сменили времето, се озовах по средата на немската литургия вместо в началото на френската. Те са съвсем еднакви де, но на различни езици, от немския разбрах пет думи накръст. Важното, разбира се, е чудният орган и чудният хор, който гостувал от Саарбрюкен (това го разбрах).

Снимки от тричасова разходка в гората тук. Много обичам есента.

1 comment:

Anonymous said...

Ιt iѕ а kneadіng ѕtroke
that works bеѕt on large, meaty muscles.
For those pеoρlе, Reіki is a holiѕtic treatment,
deаling wіth all parts of the bοdy through especially dеsigneԁ transducers,
ωhich аrе ideаl foг pregnancу and even for how
long, will enѕuгe that both οf yοu.

Press your thumbs onto hеr upper back with your armѕ open is not only a pаrt.
Maybe you think of? Obviously if you сhоose a reputable, eѵen highlу-regarded brand, thе modelѕ we've tried tend to be the best foot sexy massage ever. After reading my compilation of health benefits.

Here is my page :: sensual massage offers listed here