Aug 30, 2006

Bicycle RaceRada has her first bike and her little brother will not fall behind!

Edit: Като се заклева, че нещо е истина, Рада казва: "Честна пируетска!"
Научила го е на лагера сигурно. Неведоми са пътищата... лингвистични:)

No comments: