Feb 10, 2006

Work In Progress It Is

Благодаря много за предложенията.
Не бива да забравяме, че "оригиналът" не е оригинал, а превод и затова и на него донякъде му куца ритмиката. От друга страна, като се пее не си личи толкова:)
Съвсем съзнателно употребих минало свършено време, защото на английски няма изобщо глагол, което някак ми прозвуча много крайно и ... свършено, а не, както е логично, като нещо валидно за всяко време и следователно в сегашно. "Лукавият" много ми харесва като име на съблазнител, "дяволът" е много неутрално:) Но демонстрирам гъвкавост и ... voila.

Дяволът се жени за вдовица
смъртта яде чужди огризки.
По-добре си легни върху съчки,
почивай на елшови клонки,
нежели на вдовишко легло,
нежели на възглаве на уруспия.

По-добре стобор прегърни,
нежели кръста на вдовица,
по-мека е коравата бразда,
нежели ложето на вдовица.

Дяволът се жени за вдовица,
смъртта взема парясница.
Вдовишката ръка е по-груба
от суха смърчова клонка,
с нея удря игривите,
с нея сграбчва засмeните.
Вдовицата си е поживяла,
взела е своя дял от радост.

За съжаление днес нямам вдъхновяващ deadline;)

Еdited с поправките на Ео. Аз обаче държа да има "нежели", "уруспия" и "парясница". Трябва да звучи малко по-фолк така. Ъъ, не онзи фолк.


4 comments:

Anonymous said...

"...Lempo leskelle menevi
Tuoni toisen tähtehille.
Parempi on pajuilla masta,
lepän oksilla levätä,
puin on lesken vuotehella,
pielluksilla pietyn naisen..."

Tакаа... Финския ми не е никакъв, но ето какви интересни неща могат да се забележат в туй стихосложение:
Стиховете вървят на сдвоени тристишия, в които два по два имат синхронизиран ритъм, т.е. 1-вия е в еднаква стъпка с 4-тия, 2-рия с 5-тия и съответно 3-тия с 6-тия.
1, 2 и 3 стих имат помежду си различаващ се ритъм.
Първия силно наподобява дактил, в който lempo може да се брои също за една дактилна стъпка, защото това -mpо- е дълго колкото две къси. Същото се повтаря после в lepän (-ä- е дълго).
Втория / петия стих излиза от нормата в частта tähtehille / vuotehella - натрупва се по една къса сричка в повече.
В началото на третия и шестия стих пък имаме натрупване на по 2 пак такива "излишни" къси срички.

По 3 ударения в стих.

Това малко като разширяване на анализа просто :) Не казвам че нещо трябва да произтече от него в българския превод, но да имаме пред себе си и оригинала все пак.

Така, сега по-конкретно:

Дяволът взeма вдовица,
Смъртта яде чужди огризки.
По-добре си легни върху съчки,
почивай на елшови клонки,
отколкото в ложе вдовишко,
на използвано вече възглаве.

Аа?
Абе, не може да наричаш вдовицата уруспия! Това е друго. Песента не ги обвинява в промискуитет.

Anonymous said...

Не е честно, и аз имам дедлайн, и аз искам да превеждам ;)

Няма да пускам английския текст, да не се вижда как се разминава превода, но почти навсякъде сричките се напасват (само един Изгрев трябва да е изгрЕв и някои думи трябва да се изтъгъдъкат), така че да става за пеене. Демек, чуйте го с песента, няма да стане само с четене ;) Нишката на мисълта (кавичка, кавичка) се губи и в оригинала, но какво пък, това е песен, не философска поезия ;)

(Black Winter Day)
Мрак в зимен ден


Късметлиите тъй мислят
Тъй блажените се чувстват
Като пролетна зора
Изгрев в лятно утро

Като ръб на облак чер
Като тъмна нощ наесен:

Тъй чувствам се аз
В сумрачния ден

Така ли щастливите,
блажените, чувстват -
зора в пролетта?

Като чер ръб на облак,
нощ тъмна наесен,
сумрак в зимен ден

Късметлиите тъй мислят
Тъй блажените се чувстват
Като пролетна зора
Изгрев в лятно утро

Като ръб на облак чер
Като тъмна нощ наесен

сумрак в зимен ден,
не, много по-чер,
тъмен като адска нощ

Мрак в зимен ден

hazel said...

Deadlines ftw!
So appropriate for today.
Thanks:)

Anonymous said...

Разсъждавах върху това "Дяволът взима вдовица", и установих, че смисълът му не е, както звучи на първо четене, и както втория стих особено може да ни подведе, че дяволът е голям балък, а само балъците взимат вдовици.
Нтц.
Смисълът е във връзката със смъртта. Вдовицата, като собственост на мъжа си, който от своя страна вече е собственост на отвъдното и на отговорните лица в него, става самата тя постоянно, неизменно, неотменимо, макар и по невидим начин, свързана със смъртта.
Ето затова я взима Lempo.

Може да е било очевидно за вас, но на мен чак тази сутрин ми хрумна.

И още една теоретична вметка: алитерациите! Как можах да пропусна алитерациите!...
lempo - leskelle
tuoni - toisen
parempi - pajuilla
Губя тренинг, преди година щяха да ми извадят очите :)


А за уруспията - бившият плюс дявола равно на двама, тоест, промискуитет!:Р

Аа това си е твоя интерпретация. В текста го няма.

Mordred: яко! По едно двоеточие след "Късметлиите тъй мислят, тъй блажените се чувстват:" лекичко ще подпомогне разбирането, не че не става ясно и така. Абе айде който има следващ дедлайн, да се пробва с The Brother-Slayer? ;)
Better Unborn също го считам за предизвикателство. Hazel, отвори нова тема ;)